Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
H Baggagement παρέχει τις υπηρεσίες της με βάση τους ακόλουθους Όρους Χρήση (οι οποίοι εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά ως “Συμβαση”)που συνιστουν ένα συμβόλαιο μεταξύ εσας και της Baggagement Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας , μια Ελληνική Εταιρεία ή φορέας (στο εξής καλούμενη ως “Εταιρεία”). Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Baggagement μόνο εφόσον συμφωνείτε και συναινείτε στη συμφωνία. Κάνοντας χρήση του λογισμικού, καθίστασθε υποχρεωμένος να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στο παρόν, σαν να τους έχετε υπογράψει.

Συνεχώς αναζητούμε τρόπους για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τη Baggagement. Είναι πιθανό οι όροι αυτοι να τροποποιούνται περιστασιακά. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ απο τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών μετά τη δημοσίευσή των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Κάθε νεότερη τροποποίσηση στους Όρους και Προυποθέσεις θα είναι πάντα διαθέσιμη εδώ https://www.Baggagement.com/terms-conditions/).

Αυτοί οι Όροι και Προυποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες μας τις υπηρεσίες άμεσα ή έμεσα (μέσω εμπορικών αντιπροσώπων), με τη χρήση κάθε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητά ή κάθε μας εφαρμογής απο οποιαδήποτε πλατφόρμα (η οποία εφεξής θα αναφέρεται συλλογικά ως “Λογισμικό”) ή και με τη διενέργεια κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε πως έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους και Προυποθέσεις όπως αναγράφονται παρακάτω (συμπεριλαβανομένου της Δηλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προυποθέσεις κάθως και με τη δηλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε απο αυτους, μην προβείτε σε εγκατάσταση της εφαρμογής μας ή/και διαγράψτε την εγκαίρως καθώς και κάθε μέρος της απο το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην κάνετε χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο.

Το λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και παρέχεται απο τη Baggagement Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια και διατίθενται μονο για αποκλειστική δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
1. Ορισμοί και Ερμηνεία
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
•”εμείς”, “εμάς”, “δικό μας” και “Εταιρεία” προσδιορίζουν την Baggagement I.K.E και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.
• “εσείς”, “εσάς”, “δικό σας” και “Πελάτης/Πελάτες” προσδιορίζει τους πελάτες που κάνουν χρήση/ κράτηση για την παραλαβή αποσκευών, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την παράδοσή τους σε συμφωνημένο προορισμό μέσω της εφαρμογής ή του ιστότοπου μας.
• “Λογισμικό” προσδιορίζει τις εφαρμογές για κινητά ή τις εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στη Baggagement Ι.Κ.Ε και χρησιμοποιούνται απο εσάς για να κάνετε κράτηση της μεταφοράς των αποσκευών σας.
• “Χρήστης/ χρήστες” θεωρείται κάθε χρήστης του λογισμικού στους οποίους συμπεριλαμβάνεστε κι εσεις και
• “Χρήστης/ χρήστες” θεωρείται κάθε χρήστης του λογισμικού στους οποίους συμπεριλαμβάνεστε κι εσεις και
•”Υπηρεσίες Μεταφοράς” σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται απο τους οδηγούς στους πελάτες.
2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας
Μέσα απο το λογισμικό μας παρέχουμε μια διαδυκτιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε κράτηση τη μεταφορά της αποσκευής σας απο το ένα μέρος στο άλλο. Η Baggagement σας παρέχει τη δυνατότητα να α) Συλλέξει β) Αποθηκεύσει γ) Μεταφέρει και δ) να Παραδώσει την αποσκευή σας σε συμφωνήμενο προορισμό.

Όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, τα στοιχεία που αποκαλύπτουμε ειναι βασισμένα στα στοιχεία που μας παρέχονται απο τους χρήστες. Ως εκ τούτου οι χρήστες αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρουτην ευθύνη για να μας ενημερώσουν για οποιοδήποτε προορισμό. Παρά το γεογονός ότι χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη ικανότητα και ενδιαφέρον κατα την εκτέλεση των υπηρεσιών μας ως Βaggagement, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εαν, ούτε να εγγυηθούμε οτι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ουδεμία ευθύνη φερουμε για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), κάθε διακοπές (που είτε έχουν να κάνουν με – προσωρινή ή/ και μερική-βλάβη, επισκευή, αναβάθμιση ή συντήρηση του λογισμικού μας ή άλλο λόγο, ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πλήροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήσης φέρει ανά πάσα στιγμή την ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για αποκλειστική δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή η παρακολούθηση (π.x μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, Λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.
3. Χρεώσεις/ Συναλλαγές
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει εκ των πρωτέρων το ποσό για όλες τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ολοκληρώσει την πληρωμή του διαδυκτιακά με τη χρήση κάρτας ή PayPal κατα τη διαδικασία της κράτησης ή να πληρώσει μετρητά κατα τη διαδικασία παράδοσης των αποσκευών του. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση βρίσκονται στο σύνδεσμο (https://www.baggagement.com/pricing/).
4. Ιδιωτικότητα/ Προσωπικά Δεδομένα
Η Baggagement έχοντας υψηλά ηθικά πρότυπα σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Πέραν της δημοσιοποίησης στοιχείων εφόσον ζητηθεί απο το νόμο για οποιαδήποτε σχετική αρμοδιότητα, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Παρ’ολα αυτά διατηρούμε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνεργαζόμενες με εμας εταιρίες (εντός και εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης), καθώς και στους εργαζόμενους, έμπιστους εκπροσώπους και αντιπροσώπους αυτών οι οποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδεια μας και οι οποίοι είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένου της εξυπηρέτησης πελατών και των εσωτερικών ελέγχων/compliance ) σε εσας και προς όφελός σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (https://www.baggagement.com/privacy-policy/).
5. Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της Baggagement μόνο κατόπιν εγγραφής σας στην υπηρεσία.

Μόνο τα άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορούν να εγγραφούν για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Baggagement. Αν δεν έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα η οποία να σας επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών μας λόγω ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα να συνάψετε συμφωνία όπως αυτή λόγω ηλικίας, θα πρέπει να τηρήσετε τα όρια ηλικίας και να μην κάνετε χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών μας. Αν δεν είστε νόμιμος δικαιούχος ή/και ο λογαριασμός σας κρίθηκε ύποπτος ή διεγράφη, μόνιμα ή προσωρινά, δεν μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσημη στο λογισμικό μας. Κατα την εγγραφή σας, αποδέχεστε οτι

1. Παρέχετε σωστά, ακριβή, ολοκληρωμένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής, και τα ενημερώνετε όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. H Baggagement δεν ειναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν διατεθεί απο εσάς. Αν οποιαδήποτε πληροφορία που έχει τεθεί σε διάθεση απο εσας δεν συμβαδίζει με τα προβλεπόμενα ή αν η Baggagement έχει βάσιμες υποψίες πως ισχύει κάτι τέτοιο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, και να αναστείλει ή να διακόψει αμέσως, χωρίς ειδοποίηση, την εγγραφή του λογαριασμού σας καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε άμεση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών που παρέχει και που απαιτούν την εγγραφή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε το δικαίωμα διεκδικησης εγγύησης ή αποζημίωσης για την άρνηση, την αναβολή ή την ακύρωση της εγγραφής σας.

2. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τη Baggagement: για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, με τρόπο που να διακόπτει, να βλάπτει, να καταστρέφει ή να καθιστά την Baggagement λιγότερο αποδοτική και αποτελεσματική. Για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιους και trojans ή άλλα επικίνδυνα προγράμματα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να προσπαθήσετε για αυτό σε λογαριασμούς άλλων χρηστών ή να εισχωρήσετε ή να προσπαθήσετε για αυτό σε μέτρα ασφαλείας. Για να διασπείρετε υλικό το οποιό είναι συκοφαντικό, ασεμνο ή μπορεί να γίνει παρενοχλητικό, απειλιτικό ή προσβλητικό σε άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση την θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία ή κατ’ άλλο τρόπο. Να διαφημίζετε ή να πρωοθείτε προιόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων

3. Θα αποφύγετε κάθε τι που μπορει να θεωρηθεί επαίσχυντο ή ικάνο να βλάψει τη φήμη της εταιρίας.

4. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιοερισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών, οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται απο εσάς ή απο τρίτους χρήστες της Baggagement. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους περιεχόμενο στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μεσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας.

5. Συμμορφώνεστε με τους νόμους που εφαρμόζονται στην πατρίδα σας, τη χώρα, την πολιτεία και την πόλη που βρίσκεστε την παρούσα στιγμη καθώς χρησιμοποιείτε το λογισμικό ή την υπηρεσία της Baggagement.

6. Να επανορθώσει και να να μας υποστηρίξει πλήρως εναντια σε οποιοδήποτε ισχυρισμό ή νομική διαδικασια που θα προκύψει εναντίων μας απο οποιονδήποτε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της παρούσας συμφωνίας.

7. Το ψευδώνυμο ή το e-mail (π.χ.xxx@yahoo.com) που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας στο λογισμικό δεν μοιάζει με την ονομάσία της εταιρίας Baggagement. Επίσης, ψευδώνυμα που θα θεωρηθούν προσβλητικά είναι πιθανό να διαγραφούν καθώς και αυτά που περιέχουν URL ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Baggagement ή το λογισμικό της με σκοπό να προκαλεσετε όχληση, εκνευρισμό ή ταλαιπωρία.

9. Με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών της Baggagement μέσω κινητών συσκευών, ή με τη χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του κινητού είναι πιθανό να προκύψουν χρεώσεις απο τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε (“Φορέας”), για την αποπληρωμή των οποίων είστε αποκλειστικά υπεύθυνος. Είστε επίσης πλήρως υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης ο οποίος έχει επιλεγεί απο σάς κατα την εγγραφή σας στη Baggagement. Η Baggagement ουδεμια ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ως αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης του κωδικού σας που έγινε απο εσάς σε τρίτους ή για τη χρήση αυτού απο τρίτους με σκοπό την πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση κάθε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσετε τη Baggagement στο info@baggagement.com[info@Baggagement .com]

Ο χρήτης έχει τη δυνατότηα να αλλάξει ανα πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Επιβεβαίωση και Ακύρωση
Οταν επικοινωνείτε μαζί μας ζητώντας την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να περιμένετε την απάντησή μας. Η Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να αρνηθεί κάθε εξυπηρέτηση. Η Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία αντικειμένων που φαίνονται ύποπτα, ακατάλληλα ή επικίνδυνα λογω βάρου, μεγέθους, ευθραυστότητας, σχήματος ή οργανικής φύσης. H Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να ελεγξει διεξοδικά την αποσκευή με σκοπό να βεβαιωθεί πως το περιεχόμενό της δεν παραβιάζει το νόμο. Ο διεξοδικός αυτός έλεγχος περιλαμβάνει ακτινογράφους ή ανιχνευτές μετάλλων. Σε περίπτωση υποψίας της αποσκευής λόγου ακατάλληλου ή απαγορευμένου περιεχομένου, η Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να ακινητοποιήσει την αποσκευή και να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Η Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε υπηρεσία χωρίς να προσφέρει αποζημίωση στο Χρήστη, εκτός του να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό που έχει καταβληθεί απο το χρήστη κατα την κράτηση. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει χωρίς χρέωση εως και 24 ώρες πριν την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας. Διαφορετικά, το πόσο που έχει πληρωθεί κατα την κράτηση δεν θα επιστραφεί. Η επεξεργασία των επιστροφών ως αποτέλεσμα των ακυρώσεων χρειάζονται μέχρι και 15 εργασιμές μερές για την ολοκλήρωσή τους απο την ημέρα αιτήματος του πελάτη. Η επιβεβαίωση κράτησης που αποστέλει η Baggagement στον πελάτη μέ τη μορφή e-mail περιλαμβάνει όλες της πληροφορίες κράτησης. Η κατανόηση του περιεχομένου της αποτελεί υποχρέωση του Χρήστη. Αν ο Χρήστης αιτηθεί την ακύρωση της υπηρεσίας 24 ώρες πριν, ακόμα και αν δεν έχει διεξαχθεί διοικητική διαδικασια εν τω μεταξύ, η Baggagement θα επιστρέψει το πλήρη ποσό που έχει πληρωθεί απο το Χρήστη, εξαιρώντας το κόστος που προκύπτει λόγω της επιστροφής αυτής.
Ώρα και Σημείο Παραλαβής
Η Baggagement θα παραλάβει τις αποσκευές απο το σημείο που έχει οριστεί απο τον πελάτη στην Αττική. Η εταιρεία καθορίζει μέγιστες ώρες αναμονής που εξαρτώνται απο την εκάστοτε κράτηση. Αυτές, έχουν διευκρινιστεί με σαφήνεια σε κάθε επιβεβαίωση κράτησης Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν σεβαστεί τους συγκεκριμένες ώρες η Baggagement έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώση την υπηρεσία χωρίς να ενημερώσει το χρήστη.
Χειρισμός Αποσκευών
Κατα την παράδοση της αποσκευής στη Baggagement ο Χρήστης ειναι υπεύθυνος πως αποσκευή του ειναι κλειδωμένη με ασφάλεια καθώς και ότι σέβεται και αποδέχεται όλα τα σημεία της ενότητας “Σημείο και ώρα παράδοσης” που βρίσκονται παρακάτω στην παρούσα σύμβαση. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει τη Baggagement κατα την παράδοση της αποσκευής του για κάθε ειδικό ή ιδιαίτερο αίτημα όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού της. Η Baggagement αρνείται να χειριστεί αποσκευές που πιθανόν να εμπεριέχουν:ευθραυστα αντικείμενα, ευπαθή τρόφιμα, ηλεκτρονικές συσκευές, αντικείμενα υψηλής αξίας κ.τ.λ. Εκδορές ή φθορές στην αποσκευή λογω μεταχείρισης κατα τη διακίνηση δεν καλύπτονται.
Αποθήκευση
Η Baggagement αποθηκεύει τις αποσκευές σε ελεγχόμενες και κλειδωμένες μονάδες αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της.
Ώρα και Σημείο παράδοσης
Η αποσκευή θα παραδοθεί στο σημείο που έχει οριστεί απο το Χρήστη, μεταξύ των σημείων που έχουν προκαθοριστεί απο τη Baggagement. Σε περιπτώσεις οπού ειναι αδύνατη η πραγματοποίηση της παράδοσης στο σημείο που έχει αρχικά οριστεί λόγω απουσίας του παραλήπτη, η Baggagement θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Χρήστη για να προγραμματιστεί εκ νέου η παράδοση. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το Χρήστη, η αποσκευή θα επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της Baggagement. H Baggagement διατηρεί το δικαίωμα της μη επιστροφής των χρημάτων του κόστους μεταφοράς. Είναι υποχρέωση του Χρήστη να βρίσκεται στο συμφωνημένο σημείο παράδοσης και η Baggagement δεν ωφείλει να επικοινωνήσει με τον πελάτη σε περίπτωση που δεν είναι παρόν την συμφωνημένη ώρα. Οι μέγιστες ώρες αναμονής προσδιορίζονται στους πελάτες κατα την επιβεβαίωση της κράτησης ή κατα την παραλαβή των αποσκευών. Το συνολικό κόστος που θα προκύψει, συμπεριλαμβανομένου της επιστροφής στη βάση μας, η προκαταβολή και οι επακόλουθες προσπάθειες παράδοσης, πρέπει να πληρωθουν απο το Χρήστη. Η απόδειξη που ο Χρήστης θα παραλάβει απο τη Baggagement, η χειρόγραφη ή ψηφειοποιημένη υπογραφή του Χρήστη, το αντίγραφό της, και η φωτογραφία των εγγράφων ταυτοποίησης θα αποτελούν επαρκή πειστήρια της παράδοσης, και τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της υπογραφής αυτής ισάξια με την παραδοσιακή υπογραφή σε χαρτί. Η παραλαβή της αποσκευής μπορεί να γίνει απο άλλο άτομο που έχει οριστεί απο το χρήστη τη στιγμή της κράτησης και του έχει προωθηθεί η απόδειξη. Επίσης, είναι δυνατό να υποδειχθεί τρίτο άτομο για να παραλάβει την αποσκευή αν ο Χρήστης το αιτηθεί μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας στον ιστότοπο της Baggagement. Θα ζητηθούν έγγραφα ταυτοποίησης με φωτογραφία απο τον φίλο σας κατα την παραλαβή.

Η αποσκευή θα θεωρηθεί εγκαταλελειμμένη σε περιπτωση που 5 ημέρες απο την πρώτη προσπάθεια μεταφοράς της στο Χρήστη, δεν έχουν δωθεί σαφής οδηγίες σχετικά. Σε αυτή την περίπτωση, η Baggagement θα προχωρήσει σε αφαίρεση του περιεχομένου, διαθέτοντάς το σε πώληση με σκοπό να καλύψει τα έξοδα αποθήκευσης και μεταφοράς που έχουν δημιουργηθεί ώς εκείνη τη στιγμή. Αν η αξίας της αποσκευής είναι πολύ χαμηλή, η Baggagement θα καταστρέψει το περιεχόμενο και θα αναγγείλει απαιτήσεις αποζημίωσης για το συνολικό οφειλόμενο ποσό για τη μεταφορά και την αποθήκευση της.
6. Απαγορευμένες Χρήσεις
Παρά το ότι ιδιαιτέρως επιτρέπεται στο παρόν, συμφωνείτε πως χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Baggagement, σε καμία περίπτωση δεν θα (i) χρησιμοποιήσετε τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο απο οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού και (ii) πωλήσετε, παραχωρήσετς(ή υπο-παραχωρήσετε) δικαιώματα, μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάση της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγεται στην εφαρμογή προς όφελος τρίτων (iv)αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού ή/ και (v)να τροποιποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώστε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλυψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.
7. Βαθμολογία και Αξιολόγηση Χρηστών
Η Baggagement διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλιο και αξιολόγηση χρήστη χωρίς ειδοποίηση.
8. Αποποίηση Ευθύνης
Με τη συμμετοχη σε αυτή τη σύμβαση και τη χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών της Baggagement, στο βαθμό που επιτρέπεται απο το νόμο, συμφωνείτε οτι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε την εταιρία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπαρόχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους εκπροσώπους, τους συνεργαζόμενους εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονταιστη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς απο και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένου αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημιά στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιολογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται απο τον οδηγό, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν απο εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν απο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό)τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που προκύπτουν ή που καταβάλλονται απο εσάς, που οφελιλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιασεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλετε στο χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πρακτορες αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένου αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα απο τον έλεγχο μας. (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανένα έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσιας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.
9. Περιορισμός Ευθύνης
Δεν αξιολογούμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα της συμπεριφοράς των αποσκευών που έχετε εμπιστευτεί σε εμας και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσετε την εταιρία απο κάθε σχετική ευθύνη, ισχυρισμούς ή ζημιές που προκύπτουν απο ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο σχετικές με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
10. Λήξη
H Baggagement μπορει να κοινοποιήσει να αναστείλει ή να τερματίσει προσωρινά ή μόνιμα το λογαριασμό του χρήστη ανα πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νόμιμα μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε απο τις αναπαραστάσεις, εγγυήσεις, υποχρεώσεις και τους κανόνες που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία ή οποιαδήποτε απο τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή (ii) o χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή κάνει δόλιες πράξεις, ή (iii) Η Baggagement αντιλαβάνεται, κατα την απόλυτη κρίση της, οτι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στη Baggagement. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιασδήποτε φύσεως αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό. ,

Η Baggagement μπορεί κατα την απόλυτη διακριτική της ευχέρια, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και ανα πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της, με ή χωρίς ειδοποίηση. Η Baggagement δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορει να προκύψει απο μια τέτοια τροποποίηση/ τερματισμό της υπηρεσίας Baggagement.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Baggagement και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανα πάσα στιγμή,
11. Διανοητική Ιδιοκτησία
Ολόκληρο το περιεχόμενο και κάθε μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένων αλλα όχι περιοριστικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, εικονιδίων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτοραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προιόντων και αγαθών προστατεύονται απο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη Baggagement ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα απο τη Baggagement για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Baggagement και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών Η Baggagement δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν απο ένα χρήστη, ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η Εταιρία σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και την υπηρεσία Baggagement, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, συμφωνα με τους όρους και της προυποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και τον δικαιοδόχων της.
12. Συντήρηση και Υποστήριξη
Η Baggagement δεν έχει καμία υποχρέωσει να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ωστόσο, η Baggagement μπορεί απο καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σας. Συναινείτε απο τώρα σε τυχόν τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.
13. Εκχώρηση
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί απο εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρίας αλλα η εταιρία μπορεί να μεταβιβάσει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε (I)μητρική, θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, (ii) σε περίπτωση εξαγοράς ή (iii) συγχώνευσης της εταιρίας. Οποιαδήποτε τυχόν εκχώρηση κατά παράβαση των ανωτέρω περιπτώσεων θα είναι άκυρη.
14. Διάφορα
Οι παρόντες όροι και προυποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξυ του χρήση και της Baggagement σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, με οποιοδήποτε μέσο ακόμη και ηλεκτρονικό, που είχε τυχόν συναφθεί πριν απο την ημερομηνία εγγραφής σας ως χρήστη. Η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνεταιρισμό, σύσταση εταιρίας, συμβαση αντιπροσωπείας, διανομής, σχέση franchise ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προυποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε απο τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρολα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απο την ισχύουσα νομοθεσία, και σε αντίστοιχη περίπτωση να αντικατασταθεί με αλλη έγκυρη διάταξη με παρόμοιο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η τυχόν μη ασκηση δικαιώματος που απορρέει απο την παρούσα σύμβαση απο την πλευρά της Baggagement δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση απο το δικαίωμα αυτο αλλα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε απο τη Baggagement. Θα κάνουμε ότι καύτερο ώστε να λύσουμε εξωδικαστικώς οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίων μας θα πρέπει να το πράξετε στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.